Açık ve Kapalı Fatura Ne Demektir?

/ 20 Mart 2024 / / yorumsuz
Açık ve Kapalı Fatura Ne Demektir?

Açık ve kapalı fatura ne demektir? Ticari işlemlerde kullanılan iki farklı fatura türüdür. Bu faturalar, işletmeler arasındaki alım satım işlemlerinde kullanılarak yapılan ticari faaliyetlerin kayıt altına alınmasını sağlar. Ancak açık ve kapalı fatura arasında bazı temel farklar bulunmaktadır.

Açık Fatura Nasıl Belirtilir?

Açık fatura, satış işlemi gerçekleştiğinde alıcıya sunulan ve üzerinde satılan mal veya hizmetin detaylı bir şekilde belirtildiği bir fatura türüdür. Açık faturalarda, mal veya hizmetin adı, miktarı, birim fiyatı, toplam fiyatı gibi bilgiler açıkça belirtilir. Ayrıca satıcıya ait bilgiler, alıcıya ait bilgiler, fatura numarası, tarih gibi diğer bilgiler de açık faturada yer alır. Açık fatura, alıcının satın aldığı ürün veya hizmetin detaylarını tam olarak görmesini ve gerektiğinde ihtilaflı durumlarda referans oluşturmasını sağlar.

Açık ve Kapalı Fatura Arasındaki Fark

Açık ve kapalı fatura arasındaki temel fark, fatura üzerinde detayların ne kadarının yer aldığıdır. Açık fatura, satılan mal veya hizmetin detaylı bir şekilde belirtildiği bir fatura türüdür. Bu faturada, mal veya hizmetin adı, miktarı, birim fiyatı, toplam fiyatı gibi detaylı bilgiler bulunur. Kapalı fatura ise, satılan mal veya hizmetin detaylarının yer almadığı, sadece toplam tutarın belirtildiği bir fatura türüdür. Kapalı fatura genellikle toplu satışlarda veya belirli bir döneme ait satışlarda kullanılır. Açık fatura, alıcının satın aldığı ürün veya hizmetin detaylarını tam olarak görmesini sağlarken, kapalı fatura daha genel bir bakış sunar ve detayları içermeyebilir.

Açık ve Kapalı Faturaya Makbuz Kesilir mi?

Açık ve kapalı faturaya makbuz kesilip kesilmeyeceği, alım satım işlemine ve tarafların tercihlerine bağlıdır. Genellikle açık fatura düzenlendiğinde, alıcıya bu faturayı teyit etmesi için bir makbuz verilir. Makbuz, alıcının faturayı aldığını ve ödeme yaptığını teyit eden bir belgedir. Ancak kapalı faturalar genellikle detay içermediği için, bu tür faturaların alındığını teyit etmek için makbuz kesilmez. Ancak bazı durumlarda, işletmeler kendi iç süreçlerine göre kapalı fatura alındığını makbuz ile teyit edebilirler.

Fatura Nasıl Kesilir?

Fatura kesme işlemi, işletmelerin satış işlemlerini kayıt altına almak ve müşterilere sunmak için gerçekleştirilir. Fatura kesme süreci genellikle şu adımları içerir:

  1. Satış işlemi gerçekleştirilir ve satışa konu olan mal veya hizmetin detayları belirlenir.
  2. Satışı yapan işletme, fatura düzenleme yetkisine sahipse, fatura düzenleme işlemine başlar.
  3. Faturada yer alması gereken bilgiler (mal veya hizmetin adı, miktarı, birim fiyatı, toplam fiyatı, satıcı ve alıcı bilgileri, fatura numarası, tarih vb.) belirlenir ve fatura yazılır.
  4. Fatura düzenlendikten sonra, alıcıya sunulur ve alıcının kabul etmesi veya onaylaması sağlanır.
  5. Alıcı ödeme yapar ve ödeme alındıktan sonra, fatura ödendi olarak işaretlenir ve saklanır.

Bu süreç, işletmelerin satış işlemlerini kayıt altına alarak vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerine ve ticari faaliyetlerini düzenli bir şekilde yürütmelerine olanak tanır.