Asgari Ücret Neye Göre Belirlenir? 

/ 21 Haziran 2022 / / yorumsuz
Asgari Ücret Neye Göre Belirlenir? 

Asgari Ücret Neye Göre Belirlenir?

Asgari Ücret Neye Göre Belirlenir? İnsanların hayatta kalabilmesi için emeğe ve üretime ihtiyacı vardır. İşçilerin hakları da belirli yasalarla güvence altına alınmıştır. Bu şekilde işletme sahipleri, işçileri haklarından mahrum bırakmadan adil bir şekilde faaliyet göstermektedir. Sorusu işçiler tarafından merak ediliyor.

Asgari ücret, bir çalışanın alabileceği maksimum maaştır. Herkes emeğinin karşılığını fazlasıyla almak ister. Ancak ülke ekonomisi ve koşulları buna yeterince izin vermemektedir. Bunun için işçi haklarını koruyarak asgari ücreti her yıl artıracaktır. Bu nedenle, işçiler büyüyen ve büyüyen bir ekonominin faydalarından yararlanırlar.

Asgari Ücret Neye Göre Belirlenir?

Asgari ücret neye göre belirlenir? Sorusunda Türk hukukunda güvence altına alınan asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komitesi tarafından belirlenir. Asgari ücreti belirlemek için gerekli olan komitede 15 üye bulunmaktadır.

Kurul Üyeleri:

 • Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın iki üyesi
 • TÜİK Temsilcisi
 • Kalkınma Bakanlığı Temsilcisi
 • Hazine Bakanı Temsilcisi
 • Sendikalar tarafından en yüksek mercinin en çok oy aldığı beş üye bünyesinde çalışan işçiler

Kuruluş içinden beş üye seçilir. Bu üyeler Aile, ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın başkanlığında toplanır ve ilk toplantısını yapar. Daha sonra işçi ve işverenlerle özel toplantılar yapılarak görüş ve kararlar alınmaktadır. Son toplantı Bakanlık tarafından düzenlenir.

Başkanlığı’nın görevlendirdiği temsilcilerden birinin başkanlığında yapılan komisyon en az 10 temsilcinin katılımıyla gerçekleşir. Oy çokluğu ile alınan kararlar kabul edilir. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu parti çoğunluk sayılır.

Asgari Ücret Nasıl Belirlenir?

Sorusunda Eyalet yasaları tarafından garanti edilen asgari ücrettir. Bu nedenle işveren işçinin maaşından kesinti yapamaz. Bu yasa ile işçilerin hakları güvence altına alınmıştır. Asgari ücrete ilişkin yönetmelik ve esaslar 28 Ağustos 2004 tarih ve 25540 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmış olup, asgari ücrete ilişkin düzenlemeler kanunla düzenlenmiştir. Bu Yönetmelikte:

 • Asgari ücretin tanımı, konuları, uygulama alanları ve gerekçeleri tanımlanmış ve açıklanmıştır.
 • Asgari ücret belirlenirken dikkate alınması gereken ilke ve ilkeleri sıralar.
 • Asgari ücreti belirleyen kurulun kuruluş, yetki, sorumluluk ve görevlerine ilişkin ayrıntılara yer verilmiştir.
 • Asgari ücretin yürürlüğe girmesi
 • İşveren sorumlulukları
 • İşçi ve işveren vekilleri için aranan nitelikleri içerir.

Asgari Ücretin Ödenmediğini Düşünen Biri Ne Yapmalıdır?

Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, on ve daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin Asgari Ücret Kurulu tarafından belirlenen asgari ücret oranını banka hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Bir kişinin hayatta kalabilmek için fiziksel olarak kazandığı asgari ücrete asgari ücret denir. İşverenler, aksi belirtilmedikçe bu ücretleri ödemek zorundadır.

Asgari ücretin işçiye ödenmediği anlaşılırsa işveren uyarılır ve iş sözleşmesi feshedilir. İş sözleşmesi yapmadıysanız Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’ndan asgari ücretin ödenip ödenmediğini belirlemesini isteyebilirsiniz.

Tavsiye

Dolar Neden Artar?