Çıraklık Sigortası Nedir?

/ 9 Haziran 2022 / / yorumsuz
Çıraklık Sigortası Nedir?

Çıraklık Sigortası Nedir?

Çıraklık Sigortası Nedir? veya staj döneminde  iş veren tarafından ödenen sigortadır. Çıraklık sigortası genellikle mesleki eğitim gören öğrenciler için meslek hastalıklarına karşı geliştirilmiş bir uygulamadır.

Emeklilik sigortası için ödenecek gün sayısının ve ne zaman ödemeye başlanacağının hesaplanmasında staj ve çıraklıkların kabul edilebilir olup olmadığı uzun süredir tartışılmaktadır. 1999 yılında gerçekleştirilen emeklilik reformu ile erken emeklilik sigortasının ilk tarihinden önce gelmesi, staj kapsamının uygulanmasını daha da önemli hale getirmiştir.

Alanda çalışanlara kredi imkanı sağlanması durumunda, emeklilikleri ile birlikte deneme süreleri değerlendirilebilir. Ancak mevcut şartlarda böyle bir çalışma imkanı bulunmamaktadır. İşe yerleştirme yapan öğrencilerin sosyal güvenlik desteği altında yer almalarının temel amacı, bu çalışmalar sırasında oluşabilecek kaza ve hastalıklardan onları korumaktır.

Çırak Ve Mesleki Eğitim Görenlerin Sigorta Primleri

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre sigortalı şirketlerde öğrenim gören öğrenciler için sadece iş kazası ve meslek hastalığı  sigortası yönetmeliği uygulanır. Sigorta yönetmeliğine göre  bu kişiler için toplam asgari ücretin yarısı aylık ikramiye gelirine esas teşkil eder ve ikramiye, ikramiye kazançları üzerinden %6 oranında  ödenir. Bu oranın %1’i kısa vadeli sigorta branşlarına, %5’i ise genel sağlık primlerine karşılık gelmektedir.

Çıraklık Sigortası Nedir?

İş kazası ve meslek hastalığı sigortası, meslek lisesinde öğrenim görmekte veya öğrenim sürecindeyken staja konu olan öğrenciler ile yarım gün çalışıp günlük ikramiye alan öğrenciler için aylık otuzdan fazla olmamak üzere uygulanır. Günlük ikramiye (asgari ücretin günlük toplamı) ile alt gelir sınırının iki katıdır. Bu kişiler, çıraklık sigortası nedir? Konusunda çıraklık sigortası  statüsünde sigortalı sayılırlar ve sağlık sigortasının genel hükümleri bakmakla yükümlü olunmayanlar için de geçerlidir.

Serbest meslek erbabı sayılanlar ve kamu statüsünde olması gerekenlerden 18 yaşından küçükler 18 yaşından sonra sigortalı sayılır. Meslek veya sanat okulu bitirenlerin, Türk Medeni Kanunu’na göre mahkemece ergin ilan edilerek öğrenimleriyle ilgili görevlerde bulunanlar için 18 yaşından büyük olma şartı aranmaz. Bu durumda  genç veya çocuk işçinin sigortalı olabilmesi için İş Kanunu Genel Kuralları hükümlerine göre sosyal güvenlik hizmetleri sözleşmesi ile çalışması gerekir.

15 Yaşından Küçükler

15 yaşından küçük çocuklarda çıraklık sigortası kullanılmamalıdır. Ancak, ilköğretimini tamamlamış on dört yaşını doldurmuş çocuklara, okula devam edenlerin bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine ve okula devamlarına engel olmayan hafif işler hakkı verilebilir. Ağır işlerde çocuklar kanunen çalıştırılamazlar.

6111 sayılı Kanun ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) teşkilatınca düzenlenen eğitim, gelişim ve mesleki değişim kursuna katılan kursiyerlerden, bakmakla yükümlü olunmayan kursiyerlere ortak sağlık sigortası ikramiyesi veren İŞKUR, evli eşler için eğer varsa çocukların ebeveynleri de sağlık hizmeti alma seçeneğine sahiptir.