Emekli Biri Vefat Ettiğinde Maaşı Ne Olur?

/ 16 Mart 2022 / / yorumsuz
Emekli Biri Vefat Ettiğinde Maaşı Ne Olur?

Emekli Biri Vefat Ettiğinde Maaşı Ne Olur?

Emekli biri vefat ettiğinde maaşı ne olur? Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunları gereğince emekli olmak amacıyla yerine getirilmesi gereken şartların tamamını yerine getirdikten sonra emekli olan bir vatandaşın, hayatını kaybettikten sonra aldığım maaşın ne olur? 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu maddeleri gereğince gerekli olan koşulları yerine getiren çalışma vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlanmaktadır ve bu vatandaşların vefat etmeleri durumunda ise varsa hak sahiplerine gerekli koşulları sağlamaları şartı ile dul yada yetim aylığı bağlanmaktadır. Yaşlılık aylığı aldıktan sonra vefat eden sigortalı vatandaşların son almaları gereken aylıkları, bazı hallerde yersiz ödeme olmakla beraber hak sahiplerinden tahsil edilmektedir.

Normal şartlarda emekli olan bir vatandaşın, hayatını kaybetmesi halinde nüfus müdürlüğüne kanunda belirtilen süre içerisinde ‘ölüm tebliği’ başvurusunun yapılması gerekir. Bazı durumlarda ölüm tebliğ yapılmadığı için bu gerek maaşın alınması durumunun devam etmesi başta olmak üzere kamusal pek çok iş ve işlemlerde çeşitli problemlerin meydana gelmesine sebep oluyor.

Bilindiği gibi sigortalı vatandaşa ve hak sahibine bağlanmakta olan gelir ile aylıklar bir gün SGK tarafından belirlenen tarih ve dönemlerde her ay peşin bir şekilde ödenir. 4A’lı şekilde nitelendirilen emekli vatandaşlar, tahsis numarasının son rakamına göre aylıklarını her ayın 17’si ile 26’sı arasında almaktadır.

Tahsis Numarasının Son Rakamına Göre

Yukarıda açıkladığımız gelir ile aylıklar, sigortalı ve hak sahiplerine peşin bir şekilde ödenmektedir.Örnek üzerinde konunun anlatılmasında fayda olacaktır ki 1 Mart 2022 tarihi itibari ile yaşlılık aylığını almaya hak kazanan bir vatandaşın tahsis numarasının son rakamına göre aylık ödeme günü her ayın 17’sinde Emekli Maaşından İlaç Kesintisi 2022 denk gelecek şekilde belirlenmiştir.  İlk aylığı gönderildikten sonra 1 Mart 2022 ile 16 Mart 2022 tarihleri arasında 16 günlük bir ödeme ile 17 Mart 2022 tarihi ile 14 Nisan 2022 tarihleri arası için ise 1 aylık maaş peşin bir şekilde ödenmektedir. Sigortalı bir şekilde çalışan vatandaşların alacakları aylıklarını peşin bir şekilde nasıl aldıklarına açıklık getirdikten sonra ise ölüm durumunda aylıkların nasıl yersiz ödeme halini aldığı ile ilgili bilgi verelim.

Ölen Kişinin Hak Sahiplerine Yapılacak Ödeme

Sosyal sigorta işlemleri yönetmeliği hükümlerine göre ödeme günü öne alınmış olan vatandaşlar ile durum değişikliği ya da vefat durumunda sigortalı ve hak sahiplerine durum değişikliği ile ölüm tarihine ait kanunu açıklanmış ödeme döneminde peşin ödenmekte olan gelir ile aylıklar geri alınmaz. Burada aslında dikkat edilmesi gereken kriter, sigortalı vatandaşın aylık ödeme tarihinde (tahsis numarasının son hanesine göre açıklanmış olan tarih) peşin ödenen aylığı hak etmiş olması durumu ortaya çıkmaktadır.

Yine aynı şekilde konuyu bir örnek üzerinde anlatmakta fayda olacaktır ki SSK emeklisi olan bir vatandaşın emeklilik numarasının son hanesi 4 olup da aylıklarını her ayın 24’ünde aldığını varsayarsak, bu vatandaş, 2022 senesinin Mart dönemi aylığına 24 Mart 2022 tarihinde almış ise ve 26 Mart 2022 tarihinde hayatını kaybetmiş ise hak sahiplerine ölüm tarihini takip eden aybaşından itibaren yani 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanır.