Grev ve Lokavt Ne Anlama Gelir?

/ 19 Ocak 2022 / / yorumsuz
Grev ve Lokavt Ne Anlama Gelir?

Grev ve Lokavt Ne Anlama Gelir?

Grev ve lokavt ne anlama gelir, toplu işyerlerinde veya toplu iş sözleşmesi dâhilinde çalışılan yerlerde çalışanların yapılan sözleşmeleri uygun bulamamaları dâhilinde karşı çıkmak ve işyerini durdurmak için bütün işçilerin işverene karşı gösterdiği tepkidir. Grev yapan işçilerin belli bir süre içerisinde yaptığı eylemini işverenin Lokavt ederek  işçileri tamamen işten uzaklaştırma eylemidir. Grev ve lokavt işçi ve işveren arkasındaki iş sözleşmesini gösteren bir sonuçtur.

İşçilerin Grev Hakkını Kullanması

Grev, işçilerin, işyerinin işini aksatmak ve faaliyetini durdurmak amacıyla topu olarak işverene karşı yaptıkları eylemegrev ve lokavt ne anlama gelir için söylenebilir. Bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak iş bırakmalarına da grev denir. Kanun kapsamında greve katılan veya katılmayan işçilerin iş sözleşmeleri grev süresince askıda kalır.

Grev hakkının kullanılmasının usul ve şartları ile kanun kapsamında ki istisnalar ile düzenlenir. Grev hakkının kullanılması Anayasa sadece toplu çıkar uyuşmazlıklarının sınırında düzenlenmiştir. Toplu iş sözleşmesi yüksek hâkim kurulu hükmünde kararları kesindir. Grev ve lokavt Anayasanın öngördüğü Kanun kapsamında işçi ve işverenin belli sürede kullanmaya hak ettiği edinimdir. Grev hakkı edinimi işçiye ait olup, lokavt yapmak işverene aittir.

Grev hakkı ve Lokavt Neye Göre kullanılır

İşçilerin Toplu iş sözleşmesini karşı yaptığı grev anayasasının kanun hükmünde belli düzenleme ile belli sürede işçilere tanınmış grev hakkıdır. Türk Hukukunda grev Hakkı İşçiler  açısından anayasada teminat altına alınmış bir temel hak olarak ortaya çıkmaktadır. Söz konusu hüküm çerçevesinde grevin yapılmasına ilişkin karar alma yetkisi  işçi kuruluşuna tanınmıştır. Lokavt greve çıkan işçileri işverenin topluca işten uzaklaştırılması  örnek olabilir demektir.

Grev kararının işçi sendikasınca alınmasında  ve kanunun adlı kararına yapılan lokavta, Kanun lokavtı denir. Bu şartlar dışında yapılan lokavta kanun dışı lokavt denir. Lokavt hakkı grev kararına bağlı olarak gerçekleşen bir haftadır. Grev kararı olmadan lokavt hakkının kullanılamaz. Yalnız işçi Sendikası bir grev karar aldıysa işveren lokavta başvurabilir. Kanun dışı lokavtın sonuçları çok ağır olup işçiler haklı sebeple tazminatlarını alırlar.  Kanun dışı lokavtta karar verenler tazminat ödemek zorunda kalabilirler. Bu ödeyecekleri bedel yüklü bir tazminat bedeli olur.

Tavsiye

Kripto Para Borsaları Nelerdir?