Gümrük Tarifeleri ve Gümrük Türleri Nelerdir?

/ 28 Şubat 2020 / / yorumsuz
Gümrük Tarifeleri ve Gümrük Türleri Nelerdir?

Gümrük getirilen malın sınırlar amacıyla da ödenek verdiği vergi demektir bu tanımlar tek kolonlu çift kolonlu üç kolonlu tanımlardır gümrük vergilerin gerçekten baş hedefi devlete katkı sağlamak yani devlet hazinesine girilen par vergilerden karşılanıyor aynı vakitte rekabet ortamı da perçinlemiş olur.

Devlet çok basit bir şekilde dış ticaret üzerinden yani, aldığı vergilerden hazine parasına katkı sağlar bunu en eski yöntemlerden bir tanesidir ve basit tahsil edilebilir olmasından gümrük tanımları iki kısma ayrılır advalorem karmaşık Advalorem vergiler ithal mal üzerinden yüzde olarak tahsil edilmesidir. Spesifik vergiler ise ithal olarak alınan malın fiziki açıdan sabit ücretlerden tahsil edilmesi. Devletin yasakladığı tanıma dışı serbest dış ticaret mühim derece de kısıtlama getirilmiştir. Ekonomilerin en basta ki problemlerden olan dış alımın nasıl artırılacağı birtakım hallerde dış alımın denetim edilmesinde yarar vardır.

Gönüllü dış alım kısıtlamaları ve dış alım denetiminin ihracat yapan ülkenin gönül rızası üstüne yapılması dolaylı vergiler, üretim aşamalarında getirilen mallar üzerinden değerlendirilen vergilerdir bunlar tüm mal ve hizmetleri kapsamında AB ülkelerinde oluşturulan satış ve değer vergileri, bu vergilerden sayılıyor vergiler yetki sahibi bankalara aktarılır. ithal mallar teminatlı olarak malları ülkeye gelinceye kadar bankalar doğrultusundan mal gelene kadar bloke olarak kalır ve ithalatçı elindeki nakit parasını bir bölümünü ithal teminatı olarak verdiği amacıyla ithalata kalan para fonlar azalır ve gelir kaybına nakit sıkıntısına uğrar.

Bu fonların talimat bankalarca teminat olarak kalması piyasada para hacmini zora sokarak ekonomide deflasyonist sebep olur netice olarak da genel talebi ile ithal mallarına karşı talepte bir düşüş olur ve ithal talebi azalır ancak dış alım TÜRKİYE de yürürlükten kaldırılmıştır.