Finans İşlemleri

Parasal durumlardaki finansın ve bu durumlarda bulunan, güvenliklerle ilgili özgün makalelerle düşüncelerimizi aktardığımız bölüm. Ek olarak önemli finans haberlerini de burada yayınlayacağız.

Marka Performansı Nasıl Ölçülür?
Marka performansı nasıl ölçülür? marka performansı, bir markanın belirlenen hedeflere ne kadar ulaştığını ve hedef kitlesi üzerinde nasıl bir etki yarattığını ölçmekle ilgilidir. Marka bilinirliği, müşteri sadakati, pazar payı ve..
Marka Deneyimi İle Tüketici Algısını Şekillendirmek
Marka deneyimi ile tüketici algısını şekillendirmek marka deneyimi, müşterilerin veya potansiyel müşterilerin bir marka hakkında edindiği genel izlenim ve markanın oluşturduğu imaj algısını ifade eder. Markanın kültüründen stratejilerine, çalışan perspektifinden..
Marka Esnekliği İle Trendlere Uyum Sağlamak
Marka Esnekliği ile trendlere uyum sağlamak marka esnekliği, bir markanın değişen koşullara ve trendlere vizyonunu değiştirmeden uyum sağlama yeteneğini ifade eder. Bu uyum sürecinde markanın kimliği, kültürü veya vizyonu değişmez;..
Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) Nedir?
Hesap tabanlı pazarlama (ABM) nedir? Hesap Tabanlı Pazarlama (Account-Based Marketing, ABM), B2B pazarlama dünyasında, özellikle büyük ve belirli müşterilere odaklanarak yapılan pazarlama stratejilerinden biridir. ABM, belirli hedef hesaplar üzerine yoğunlaşır..
Pazarlama Nedir? Satışlarınızı ve Kârlılığınızı Artırın
Pazarlama nedir? satışlarınızı ve kârlılığınızı artırın pazarlama, bireysel veya toplumsal ihtiyaçları karşılamak amacıyla ürün ya da hizmetlerin üretiminden dağıtımına, fiyatlandırmasından tanıtımına ve geri bildirim sürecine kadar olan tüm planlama ve..
Dijital Pazarlama Nedir, Neden Önemlidir?
Dijital pazarlama nedir, neden önemlidir? dijital pazarlama, günümüzde işletmelerin ürün ve hizmetlerini dijital kanallar aracılığıyla tanıtmak ve pazarlamak için kullandıkları çok yönlü bir stratejik yaklaşımdır. Bu makalede, dijital pazarlamanın temel..
Kooperatiflerin Kırsal Kalkınmadaki Rolü
Kooperatiflerin kırsal kalkınmadaki rolü batı Avustralya’nın küçük Gnowangerup topluluğu, şehir hayatından ve büyük marketlerden oldukça uzakta yer alıyor. Ancak bu 600 kişilik topluluk, Perth’in 350 kilometre güneydoğusunda, ortak işletme modeli..
Yeni Kooperatif Arayışları
Yeni kooperatif arayışları Mart 2018’de, Kent Merkezi’nden gelen bir rapor, İngiltere’nin kuzey ve Midlands bölgelerindeki şehirlerin hızlı bir yenilenme sürecine girdiğini ortaya koydu. Bu rapor, nüfus ve iş artışının Londra’dan..
Esnek Ekonominin İnsafına Kalanlar için Bir Fırsat
Esnek ekonominin insafına kalanlar için bir fırsat yüklenici Kooperatifi (The Contractor Co-operative), esnek ekonominin belirsizliklerine karşı çalışanlara güvenli, rahat ve topluluk öncülüğünde bir çalışma ortamı sunmayı hedefliyor. Kooperatif, üyelerine emeklilik..
Adil Ticaret Adil mi?
Adil ticaret adil mi? adil Ticaret hareketi, gelişmekte olan ülkelerdeki üreticilere daha adil kazançlar sağlamayı amaçlayan önemli bir girişim olarak bilinir. Ancak, bu hareketin sürdürülebilirliği ve etkisi hakkındaki tartışmalar devam..