KGF Kredisi Nedir?

/ 20 Nisan 2022 / / yorumsuz
KGF Kredisi Nedir?

KGF Kredisi Nedir?

KGF kredisi nedir, açılımı (Kredi Garanti Fonu) demektir.  küçük işletmeleri desteklemek ve banka kredilerinin kullanılabilirliği için garanti sağlamak için kullanılan fonlardır. Aynı zamanda bankalar için konut kredisi imkanı olarak da değerlendirilebilir. Bu kapsamda birçok farklı anlaşmalı banka aracılığıyla kullanma imkanına sahip olabilmektedir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere özel olarak sunulan bir kredi garanti fonudur. Aynı zamanda KOBİ’ler dışında birçok farklı firma da bu krediden yararlanma imkanı bulmaktadır. Bir garanti kurumu olmasına rağmen, yetersiz teminat nedeniyle kredi imkanlarından yeterli kaynak sağlayamayan KOBİ’leri değerlendirir. Bu nedenle bankalardan çekilemeyen krediler de sunulan avantajlar sayesinde bu şekilde temin edilebilmektedir.

KGF Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır? 

Avrupa’da faaliyet gösteren bir garanti kurumu örneğinden yola çıkılarak kurulan KGF, KOBİ’lere ve KOBİ olmayanlara finansman sağlar. KGF’nin ortağı olan kredi kuruluşlarından birine başvurmanız yeterlidir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kredi anlaşmalı bankalar aracılığıyla sağlanır. Böylece yeterli teminat alamayan birçok KOBİ kendi şartlarına göre kredi alabilmektedir.

Böylelikle teminatı nedeniyle iptali mümkün olmayan bir kredi çekilirken buna göre taksitler halinde ödeme yapılabilmektedir. Tabii burada en önemli husus, anlaşmalı bankalar aracılığıyla bu krediye başvurmaktır. KGF’den yararlananlar şunlardır;  KOBİ’ler, tüccarlar, KOBİ ünvanlı esnaflar, çiftçiler, tarım kooperatifleri, serbest meslek sahipleri ve ticari faaliyette bulunan diğer tüm şirketler yararlanabilir.

Kredi Garanti Fonu Geri Ödenmezse Ne Olur?

KGF’yi garanti altına almak için kullanılan kredinin bankaya geri ödenmemesi durumunda banka, Kredi Garanti Fonu’dan zararı karşılamasını bekler. KGF ise garanti yükümlülüklerini yerine getirmektedir. KGF kredisi nedir ve borcunuzu ödeyememeniz durumunda, gelişecek adımlar nelerdir; Şirket tarafından alınan kredinin geç ödenmesinin 30. gününden itibaren banka, geciken ödemeyi KGF’ye bildirir. Bildirimin ardından 90. günde takip süreçleri başlamaktadır.90 günlük kredi ödemelerinin ardından banka, şirketin kredi dosyası ve bilgileri avukata gönderir ve KGF tazminat takip süreci başlamaktadır.

Kontrol sürecinde işletme tarafından kredi başvurusu yapılırken sağlanan bilgilere ek olarak Kredi Garanti Fonu’ndan çevrim içi olarak güncel finansal veriler, tablolar ve ek bilgiler istenir. Kontrol edilecek belge ve verilerde herhangi bir eksiklik olmaması durumunda KGF, kurumsal kefil olduğu tutarı bankanın sonraki hesabından borçlandırılmak kaydıyla bankaya gönderir. Banka alacağı tutarı, gönderilen KGF tutarından düşürür. Belge veya bilgilerin KGF’nin garantisini destekleyecek nitelikte olmaması durumunda bunların geçerliliğini sorgulanarak ve bankaya herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Banka, alacaklarını kefalet kullanmadan tahsil etmek için farklı hukuki yöntemler kullanmaktadır.