Kuruluşlar Finansal Kaynaklarını Nasıl Temin Ederler?

/ 5 Şubat 2022 / / yorumsuz
Kuruluşlar Finansal Kaynaklarını Nasıl Temin Ederler?

Kuruluşlar Finansal Kaynaklarını Nasıl Temin Ederler?

Kuruluşlar Finansal Kaynaklarını Nasıl Temin Ederler? Türkiye’de girişimcilerin finansmana erişimi genellikle iki kanaldan gerçekleşmektedir: serbest piyasa ve kamu fonları. Serbest piyasa açısından bakıldığında, Kamu kaynaklarından sağlanan devlet yardımlarının bir kısmı faaliyetlere destek (girişimcilerin ve KOBİ’lerin faaliyetlerinin desteklenmesi), bir kısmı ise sermaye yardımı (kredi garantisi, kredi faizi desteği vb.) şeklinde sağlanmaktadır. Öte yandan, çeşitli bakanlıkların şirketlere ve yatırımcılara sağladığı teşvikler (vergiler, sigorta primleri vb.) bulunmaktadır.

Aynı şekilde; Ayrıca İŞGEM, TEKMER gibi devlet yapılarının kurulması ve işletilmesine yaptığı nakdi veya ayni katkılarla girişimcileri dolaylı olarak destekler. Girişimcilerin ve KOBİ’lerin kamu fonlarından doğrudan ve dolaylı finansman desteği çok farklıdır.

Devlet Fon Kaynakları Nelerdir?

Devlet fon kaynaklarından KOSGEB aracılığıyla kredi faiz desteği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yeni ve yenilikçi girişimleri desteklemek için teknik işletmelere sermaye desteği, yine KOSGEB B. Bilim Bakanlığı tarafından genç girişimcilere destek şeklinde sermaye desteği, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, kalkınma ajansları vb. Kuruluşlar finansal kaynaklarını nasıl temin ederler  sorusu oldukça merak edilmektedir.

Türkiye’de KOBİ’lerin ana finansman kaynağı bankalardır. Ülkeler küçük şirketlerin banka kredisine erişimde büyük şirketlere göre daha fazla sorunu Engelli Malullük Durumu Tespiti Ne Şekilde Yapılır? olduğundan, nüfus bu şirketlerin krediye erişimini genişletmek için çeşitli sübvansiyon programları yürütüyor. Bu destek, siyasi önceliklere göre uygun koşullarda (örneğin düşük faiz oranları, uzun vadeli) kredi programlarının uygulanması, kredi garanti sistemlerinin ve mikro kredi sistemlerinin oluşturulması gibi çeşitli şekillerde olabilir.

Son yıllarda sanayileşmiş ülkeler, kredi garanti sistemlerinin geliştirilmesi ve makroekonomik ve finansal sistemlerin iyileştirilmesi gibi daha az sert piyasa politikalarını tercih etmişlerdir. KOBİ’lerin büyüklüğüne ve içinde bulundukları iş ortamına bağlı olarak banka kredisi temininde yaşanan güçlüklerin niteliği ve kapsamı da farklılık göstermektedir.

Kobi’lere Kredi Verme Nasıldır?

Küçük ve genç işletmeler, her koşulda krediye ve kredi maliyetlerine erişimde sorun yaşama eğilimindedir; Orta ölçekli işletmeler, gelişmiş ülkelerde yetersiz kredi ve koşullar, gelişmekte olan ülkelerde ise krediye erişim sorunu yaşayabilmektedir. Bu genellikle gelişmekte olan ülkelerdeki en çok araştırılankonulardandır.

Sistemin daha az gelişmiş olmasından, likidite azlığından, bankaların deneyimsizliğinden ve küçük işletmelere borç verme konusundaki isteksizliklerinden kaynaklanmaktadır. Bankacılık sistemi son yıllarda KOBİ’lere kredi verme konusunda uzmanlaşma eğiliminde olsa da durum hala olması gerekenden çok uzaktır.