Mali Yıl Nedir? 

/ 24 Temmuz 2022 / / yorumsuz
Mali Yıl Nedir? 

Mali Yıl Nedir? 

Mali yıl nedir? Sorusunda Ülkemizde Yeni Mali Yıl 1 Mart veya 1 Haziran’dan farklı bir zamanda tanıtıldı. Ancak 1981 yılında yapılan kanun değişikliği ile hesap yılı takvim yılı olarak değiştirilmiş ve 1 Ocak ile 31 Aralık arasındaki 12 ay mali yıl olarak kabul edilmiştir.

Mali Yıl Muhasebesi Nedir?

Mali yıl, bir şirketin veya başka bir kurumun mali tablolarını hazırlamak için kullandığı dönemdir. Mali yıl ne zaman bitiyor? Sorusu Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinde 1 Temmuz’da başlar ve 30 Haziran’da sona erer. Ancak ülkemizde Mali yılın ilk çeyreği Temmuz’dan Eylül’e, ikinci çeyrek Ekim’den Aralık’a, üçüncü çeyrek Ocak’tan Mart’a ve dördüncü çeyrek Nisan’dan Haziran’a kadardır.

1919’a Kadar Yeni Yıl İçin Hangisi Kullanıldı?

Mali yıl nedir?  Sorusu kapsamında Hesap Dönemi Japonya’da 1 Mart, meşrutiyet döneminde Yeni Yıldı. Cumhuriyet döneminde 1 Haziran’dan 1 Ocak 1944’e ve 1950’den 1926’ya 1 Mart’a kadar değişti. 1983’te Yeni Yıl 1 Ocak’a taşındı.

1 Ocak ile 31 Aralık arasındaki dönem; 1 takvim yılı olarak bilinir. Yani 365 gün bazında değildir. Cari yıl kavramı ise  finans ve gayrimenkul gibi alanlarda içinde bulunulan yılı ifade eder.

Cari Yılın Sonu Ne Anlama Geliyor?

Cari yıl;  finansal işlemin gerçekleşeceği yılın belirlenmesidir. Örneğin; Bu yılın cari yılı 2014 olsun. 2015’e 1 Ocak’ta girerseniz, 1 Ocak’tan itibaren yıl 2015 olacaktır. Cari yılın sonunda bütçeler ne sıklıkla oluşturulur? Düzenleyici ve denetleyiciler, üç yıllık bütçeleme yaklaşımına, stratejik planlama ve performans hedeflerine, kurumsal, işlevsel ve ekonomik sınıflandırma sistemlerine göre bütçe hazırlar.

Bir Mali Yıl İle Bir Takvim Yılı Arasındaki Fark Nedir?

Sorusu için Şirketlerde mali yılların kullanılması daha olasıdır, ancak genellikle takvim yılları kullanılır. Mali yıllar ve takvim yılları arasındaki farkları bilmek, takip edilmedikleri takdirde yanlış kayıtlara yol açabilir.

Mali yıllar, en yaygın olarak yıllık raporlar için kullanılır, ancak takvim yılları, şirketlerin muhasebe ve finansmanı ele almaları için kolay bir yol sağlamak için de kullanılabilir. Mali yıl, iş raporlaması için en uygun olanıdır. Bu nedenle, bu terimleri bilmek önemlidir. Çünkü bilinçli muhasebe ve finansal kararlar almasına yardımcı olur.

Bir Muhasebe Takvimi, Mali Yıl Ve Dönem Oluşturmak

Muhasebe Takvimi sayfası, muhasebe takvimleri, mali yıllar ve dönemleri oluşturmanıza olanak tanır. Mevcut bir dönemi alt bölümlere ayırmak ve bir mali yılı sona erdirmek için bir kapanış dönemi de oluşturabilirsiniz.

Kapanış dönemi, mali yılın sonunda oluşturulan genel muhasebe girişlerini ayırmak için kullanılır. Kapanış günlükleriniz hesap dönemi içindeyse, farklı türde kapanış günlüklerini içeren veya hariç tutan mali tablolar oluşturmak çok kolaydır. Mali yıl 12 vergi dönemine bölünmüşse, kapanış dönemi genellikle 13. dönemdir. Ancak,  açık durumdaki herhangi bir dönemden kapalı bir dönem oluşturabilirsiniz.