Malullük Ödeneği Nedir? 

/ 22 Temmuz 2022 / / yorumsuz
Malullük Ödeneği Nedir? 

Malullük Ödeneği Nedir?

Malullük Ödeneği Nedir? Vücudunda herhangi bir sakatlığı veya hastalığın olması ve bu durumun uzun bir süre devam etmesine malullük denir. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; bir hizmet akdi ile veya kendi hesabına bağımsız olarak çalışan sigortalı kişinin çalışma gücünün ya da meslek hastalığı veya iş kazası sonucunda meslekte kazanma gücünün %60 oranında kaybedilmesine maluliyet denilir. Sorusu toplumumuzda merak edilen konuların başında gelir.

Sosyal Güvenlik kurulunca yetkilendirilmiş sağlık Kurulları tarafından düzenlenen sağlık raporlarına dayanılarak çalışamayacak durumda malul olduğu tespit edilen işçiye bağlanan aylığa da malullük aylığı denilir.

Malullük Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?

Kurum tarafından malul olduğu tespit dilen sigortalıların malullük aylığından faydalanabilmesi için belli başlı bazı koşulların bir arada bulunması gerekir. Malullük ödeneği nedir? sorusunun cevaplanabilmesi için bu koşulların da ayrıca bilinmesinde fayda vardır. Bu koşullar şunlardır:

  • Sigortalının, sigortalılık süresinin en az 10 yıl olması ve 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları priminin ödenmesi gerekir. Ancak kişi sürekli bir şekilde başka birinin bakımına ihtiyaç duyuyorsa sigortalılık süre şartı burada dikkate alınmayarak 1800 gün yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olunması yeterlidir.
  • Sigortalının maluliyet nedeniyle çalıştığı kurumdan faaliyetlerine son verilerek görevinden ayrılması gerekir.
  • Kendi adına ve hesabına hizmet akdi olmaksızın çalışıyor ise Kuruma genel sağlık sigortası primi dâhil olmak üzere, prim ve prime ilişkin borcu olmaması gerekir.

Malullük Ödeneği Nedir?

sorusundan sonra cevaplanması elzem olan bir diğer husus ise malullük aylığı bağlanması için nereye ve nasıl başvurulması gerektiğidir. Malullük aylığının bağlanması için sigortalı işçi veya işverenin yazılı olarak başvurması gerekir. Bu başvuru sigortalının bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olabileceği gibi en yakın Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne de başvuru yapılır. Hatta başvuru Sosyal Güvenlik Merkezi’ne de yapılabilir.

Sigortalının başvurusu üzerine Kurum tarafından yetkili sağlık kurullarından rapor alınması için kişinin sevki yapılır.  Kişi hakkında sevki yapıldığı yerde sağlık raporu düzenlenerek bu rapor Kurum Sağlık Kurulu tarafından incelenir.  İncelemeler sonucu sigortalının şartları taşıyıp taşımadığına karar verilir. Kişinin şartları taşıması halinde kendisine malullük aylığı bağlanır.

Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kendi adına ve hesabına bir hizmet akdine bağlı olmaksızın çalışanlar ve köy-mahalle muhtarı olan sigortalılar için; gelir belgesi veya aylık belgesi veyahut ödenek belgesi ile başvuru yapılması gerekir. Bu belgelerden hangisi mevcut ise o belge ile başvuru yapılır. Bir diğer belge ise sigortalının işten ayrılış bildirgesidir.

Kamu görevlisi olan sigortalılar için; açıkta bulunanların şahsen veya vekâleten, görevde bulunanların ise Kurum aracılığıyla başvuru yapması gerekir. Ayrıca onaylı malulen emekliye sevk belgesi ve maluliyetin tespiti için Sağlık Kurulu raporu da gerekir.