Okuyan Öğrenciler Devlet Bursundan Yararlanabilir Mi?

/ 20 Temmuz 2022 / / yorumsuz
 Okuyan Öğrenciler Devlet Bursundan Yararlanabilir Mi?

Okuyan Öğrenciler Devlet Bursundan Yararlanabilir Mi?

 Okuyan Öğrenciler Devlet Bursundan Yararlanabilir Mi? Burs öğrencilere devlet tarafından karşılıklı ve karşılıksız olmak üzere verilen eğitim için verilen bir ücrettir. Öğrencilerin eğitimlerinde kullanmaları ve daha rahat okumalarında yardımcı olan devlet tarafından ödenen belli bir meblağdan oluşur. Ailesinden destek almasına gerek kalmaz ve eğitim masraflarının giderilmesinde çokça etkilidir. Karşılıksız olan eğitim hayatı bittiğinde ödenmeyen burstur.

Karşılıklı olan burs ise eğitim hayatı bittikten sonra devlete ödenmesi gereken burstur. Bursun öğrenciler açısından birçok faydası vardır. Ekonomik açıdan hem aileyi hem de öğrenciyi rahatlatır. Devlet bursunun yanında birçok özel vakıflar da burs vermektedir. Özel vakıflarının burslarında şartlar farklılık göstermektedir. Sorusunun cevabı rahatlıkla verilebilir ki okuyan her öğrenci değil gerekli şartları sağlayan öğrenciler bu durumdan faydalanabilirler.

Burs Veren Kurumlar Hangileridir?

Hem özel kurumlar hem de devlet öğrenciler için burs vermektedir. Hangi kurumlar burs vermektedir diye sorulacak olursa;

 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursu
 • Milli Eğitim Bakanlığı Bursu
 • Vehbi Koç Vakfı Bursu
 • Sabancı Vakfı Bursu
 • Tübitak Bursu
 • Türk Eğitim Vakfı Bursu
 • İstanbul Sanayi Vakfı Bursu

Burs veren nitelikli kurumlar FinansEkibi yer almaktadır. Bunun yanında derece yapan öğrencilere verilen burslar da vardır. Bunlar Okuyan öğrenciler devlet bursundan yararlanabilir mi tarafından da özel kurumlar tarafından da verilmektedir. Sorusunun cevabı için Devlet bursundan yararlanabilmek için öğrencinin bazı şartları taşıması gereklidir.

 • Başta gelir düzeyi düşük öğrenciler olmalıdır.
 • Üniversitede örgün ve ikinci öğretim görebilir.
 • Şehit veya gazi yakınları burs alma önceliği verilir.
 • Sınavda derece yapmış öğrencilere burs verilir.

Bunların hepsi olsa da bazen çıkmama durumları da olabilir. Bu şartlar devlet bursunu alabilmek için gereklidir. Fakat bunlar özel kurumlarda değişiklik gösterir.

Okuyan Öğrenciler Devlet Bursundan Yararlanabilir Mi?

Öğrenicinin eğitim hayatı biter bitmez diploması alındıktan sonraki ay kesilir.  Kesin hüküm giydiği, bir suça karıştığı zaman kesilir. Okulda bir yıl ve daha sonraki yıllarda uzun süre okula gelmezse devamsızlıktan kesilir. Okulda başarısız olduğu takdirde kesilir. Okulda herhangi bir disiplin cezası  aldığı zaman kesintiye uğrar.  Okulu dondurma durumunda kesilir.  Ya da herhangi bir sağlık durumu yüzünden okula devam edemeyecek olursa kesintiye uğrar.

Herhangi bir yerden geliri olan öğrenciler, maddi düzeyi yüksek olan öğrenciler, açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri, hazırlık sınıfı öğrencileri , okulu uzatan öğrenciler okusalar bile devlet bursundan faydalanamazlar. Özel kurumların verdiği burs şartları da farklar bulunsa da %90 aynı şekildedir. Hatta bazen devlet bursundan daha riskli olabiliyor.  Ama burs alan kişi sorumlu bir insansa eğer okula zamanında gelip zamanında gidiyor ve derslerindeki başarı oranı da iyiyse bursunda bir kesilme olmayacaktır.