Sgk Pirimi İşveren Tarafından Ödenmezse Ne Olur? 

/ 10 Temmuz 2022 / / yorumsuz
Sgk Pirimi İşveren Tarafından Ödenmezse Ne Olur? 

Sgk Pirimi İşveren Tarafından Ödenmezse Ne Olur?

Sgk Pirimi İşveren Tarafından Ödenmezse Ne Olur? İşçinin sigorta primlerinin, eksiksiz bir şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu’na işverenler tarafından yatırılması önemli bir yükümlülüktür. İşverenlerin bu sorumluluğu yerine getirmemesi halinde ne tür yaptırımlar uygulanır,  sorusu günümüzde işveren ve işçiler hatta çeşitli kurumlar tarafından merak edilen bir husustur.

SGK ‘ya işçi primlerinin eksik ödenmesi uygulamada işçi maliyetlerini düşürmek için işverenler tarafından uygulanan hukuka aykırı bir yoldur. İşverenin eksik prim yatırması haksız ve hukuk düzenine aykırı bir davranış olup işçi bu durumu hemen ilgililere bildirmelidir.

SGK Primi Eksik Yatan İşçinin Hakları

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İş Kanunu uyarınca sigorta primlerinin işveren tarafından SGK’ ya yatırılması zorunluluk gerektiren bir durum olup işveren bu sorumluluğunu ihlal ederek prim ödemelerini eksik yatırır ise işçi hak kaybına uğrar.

Sigorta primlerinin tam ve eksiksiz yatırılması işverenlerin asli yükümlülüğüdür. İşçinin SGK primlerinin eksik ödenmesi işçi için gelecekte ödenecek emekli maaşının olması gerekenden az ödenmesine ve kıdem tazminatı miktarının düşük olmasına neden olur. Bu nedenle sorusu çok fazla merak edilip cevaplanması gereken bir sorudur.

Sgk Pirimi İşveren Tarafından Ödenmezse Ne Olur?

SGK pirimi işveren tarafından ödenmezse ne olur? Sorusuna göre işverenler, işçinin aldığı gerçek ücret üzerinden SGK primlerini eksiksiz yani tam olarak yatırma yükümlülüğünü ihlal ederse çeşitli yaptırımlarla karşılaşabilirler.  Bu yaptırım genellikle idari yaptırım şeklinde para cezalarıdır. Eksik prim bildirimi yapılan her ay için işveren asgari ücret tutarının 2 katı kadar tutara idari para cezası olarak mahkûm edilir. Ayrıca bu idari para cezasının yanında işveren ödemediği eksik primler için gecikme faizi de ödemek zorunda kalır.

SGK Primlerinin Eksik Ödenmesi Halinde İşçi Hakları

SGK ‘ya ödenen eksik primlerden çoğunlukla işçilerin haberi olmaz ya da işçiler işlerini kaybetmemek için bu duruma ses çıkarmazlar. Ancak işverenin bu hukuksuz uygulamasına karşı işçiler sessiz kalırsa ileride aleyhlerine sonuçlar doğar. İşçi ileride hak kayıpları yaşamaması için hakkını aramalı ve ilk olarak bu durumu 170 Nolu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bilgi Hattı’na bildirmesi gerekir. Bu hak hukuki bir hak olmayıp işçiye tanınmış idari bir yoldur. Bu yol işçi tarafından kullanılsa dahi hak arama süreci bu yolda etkin bir şekilde ilerlemeyebilir.

İşçiye tanınan diğer hakların başında fesih hakkı gelir. İş Kanunu’na göre eksik prim ödemeleri işçi tarafından iş sözleşmesinin haklı fesih sebebidir. İşçi haklı nedenle iş sözleşmesini fesheder ise hizmet tespit ve tazminat davası açma haklarına da başvurabilir. Hizmet davasında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise 5 yıllık zamanaşımına tabi olmasıdır. Bu süreye dikkat edilmeli ve süre dolmadan hizmet tespit davası açılmalıdır.