Staj Sürecinde Yatırılan Sgk Primleri Emekliliğe Sayılır Mı?

/ 10 Nisan 2022 / / yorumsuz
Staj Sürecinde Yatırılan Sgk Primleri Emekliliğe Sayılır Mı?

Staj Sürecinde Yatırılan Sgk Primleri Emekliliğe Sayılır Mı?

Staj sürecinde yatırılan sgk primleri emekliliğe sayılır mı? Eğitim görenlerin gördükleri staj, emekliliğe etki eder mi? Staj ile çıraklık döneminde geçen sürelerin emeklilik prim gün sayılarının hesaba katılmasında ve sigortalılık sürelerinin başlangıcında kabul edilip edilmeyeceği uzun yıllardır tartışılan konuların başında yer alıyor. 1999 senesinde yapılan emeklilik çalışması ile beraber ilk sigortalı olunan tarihin erken emeklilik açısından ön plana çıkması yine aynı şekilde staj sigortası başlangıcını daha da önemli bir hale getirilmiş bulunmakta. Bu açıdan bakıldığında vatandaşlara borçlanma imkanı sağlanması durumunda staj sureleri emeklilikte değerlendirilebilir. Fakat mevcut durumda böyle bir çalışma ise henüz bulunmuyor. Mal ve hizmet üretimi gerçekleştiren işletmelerde staj görmekte olan öğrencilerin sosyal güvenlik çatısı altına alımlarındaki esas hedef ise bu çalışmaların esasında meydana gelebilecek hastalık ile kaza gibi durumlara karşı kendilerini bir koruma sağlamasıdır.

3308 sayılı kanuna tabi bir şekilde faaliyet göstermekte olan çırak ile mesleki eğitim gören vatandaşların sigortalılık durumları, çırak ile işletmelerde mesleki eğitim görmekte olan öğrenciler ile ilgili sadece iş kazası ya da meslek hastalığı gibi durumlarda sigorta hükümleri uygulanır. Bunlar ise genel itibariyle hizmet akdi bağlamında sigortalı sayılır. Bu vatandaşlar açısından aylık prim esas kazanç şeklinde brüt asgari ücretin yarısı esas alınması suretiyle primine esas kazancı ise yüzde 6’sı oranında bir prim ödemesi gerçekleştirilir. Bu oranın yüzde 1’i ise kısa vadeli sigorta kolları ve %5 ise genel sağlık sigortası primi şeklinde ele alınır.

Stajyer Sigortasının Emeklilik Durumuna Etkisi Nedir?

Sosyal güvenlik sistemine sigortalı bir şekilde yapılan 1 başvurunun emeklilik açısından ele alınabilmesi amacıyla uzun süreli sigorta şeklinde isimlendirilen malullük ile yaşlılık Ömür Boyu Yenileme Garantisi nasıl Alınır? ya da ölüm sigorta kurumuna prim ödemesi gerekir. Yukarıda da açıklamış olduğumuz gibi staj süresi içerisinde öğrenim gören vatandaşlardan yalnızca iş kazası ile meslek hastalığı ve hastalık primi alınmakla beraber emeklilik primi ise kesinlikle alınmamaktadır. Bu sebeplerden dolayı stajda geçmekte olan sureler, hem sigortalı prim gün sayısını da hem de diğer taraftan sigortalılık suresinin başlangıcı da geçerli olmamaktadır.

Staj Sigortasının Doğum Sigortasına Etkisi Nedir?

Staj sürecinde yatırılan sgk primleri emekliliğe sayılır mı? Ortaöğretim ile yükseköğretim dönemlerinde yapılan stajlarda emeklilik durumuna esas olan ve uzun vadeli primler ödenmediği takdirde yalnızca kısa vadeli sigorta primleri ödendiği gerekçesiyle sigorta başlangıcı şeklini kabul edilmemektedir. Fakat doğum borçlanmalarında başlangıç şeklinde kabul edilmektedir.  Staj sigortasından sonraki doğum yapmış olan kadınlar, tescil koşulunu yerine getirmiş şeklinde kabul edilerek bu şekilde değerlendirilir.