Vergi Çeşitleri Nelerdir?

/ 29 Haziran 2022 / / yorumsuz
Vergi Çeşitleri Nelerdir?

Vergi Çeşitleri Nelerdir?

Vergi Çeşitleri Nelerdir? Vergi; kanunların gerektirdiği kamu hizmetlerini yerine getirmek amacıyla kişi ve kurumlardan devletin topladığı paradır. Vergiler, diğer kamu kurumlarının ve devletlerin kamu hizmetlerini sağlamak için kişi ve kurumlardan aldıkları fonlardır. Vergilendirme, zorunlu olmakla birlikte, ödeme gücüne dayalı olarak farklı sorumluluklar içeren bir konudur ve anayasada yeri vardır.

sorusu son günlerde oldukça fazla merak ediliyor. Bu sorunun cevabı vergi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler tarafından sıkça araştırılıyor.

Gelir Vergisi Nedir, Ne İşe Yarar?

Gelir vergisi ödeyenler gerçek kişilerdir. Bunlar; hukuken hak kazanabilen ve yetki kullanabilen, kurumsallaşmamış vergi mükellefleridir. Bu verginin Gelir Vergisi Kanunu’ndaki tanımına göre; “Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı boyunca elde ettiği net gelir ve kazançtır.”

Aşağıdaki kanunlarda sıralanan gelir vergisine tabi olabilecek gelirleri sıralanmıştır:

 • iş kazancı,
 • tarımsal gelir,
 • maliyet,
 • serbest meslek geliri,
 • Menkul kıymet sermaye kazançları,
 • Diğer Gelirler ve Gelirler.

Vergi Çeşitleri Nelerdir?

Bir takvim yılında kazanılan ve devlete ödenen işletmelerin net geliri üzerinden hesaplanır. Bu vergiye tabi kurumlar;

 • sermaye şirketi,
 • kooperatif,
 • ekonomik kamu kurumları,
 • Dernek veya vakıflara ait iktisadi teşebbüsler,
 • iş ortaklığı.

Vergi çeşitleri  nelerdir? Sorusunda vergi konuları arasında değer vergisi her zaman gündeme geliyor. Katma Değer Vergisi (KDV); mal veya hizmet satın alan kişinin bunları satan kişiye ödediği vergidir. KDV dolaylı bir vergidir. Bir mal veya hizmeti satın alan kişi, satıcıya bir ücret öder. Bu ücretten belirli bir miktar düşülür ve bu kesinti KDV’dir. Devletin belirlediği üç tür KDV oranı vardır: %1, %8 ve %18.

 • Mal teslimi ve hizmet sunumu bağlamında bu görevleri yerine getirenler,
 • Transit taşıma sırasında gümrük veya transit formalitelerinin gerekli olduğu hallerde,
 • PTT İşletme Müdürlüğü ve Radyo ve Televizyon Kuruluşları,
 • Çeşitli şans ve talih oyunları düzenleyen kişi,
 • Gelir Vergisi Kanununun 70’inci maddesine göre mal ve hakları kiralayan kişi.

ÖTV Nedir?

Özel tüketim vergisi; bu, belirli mallar veya ürünler için sabit veya orantılı bir vergidir. ÖTV, lüks mallar, sağlık veya çevre üzerinde olumsuz etkisi olan mallar için geçerlidir. Bu bakımdan sosyal fayda sağlamak için tasarlanmış bir vergidir. Sorusunun kapsamında ÖTV oldukça önemli bir yere sahiptir.

ÖTV, yüksek sayılan mal veya hizmetlerden alınır ve bazı yasal istisnaları da beraberinde getirir. Kanuna göre minibüs, taksi, otobüs, minibüs, treyler, kamyonet ve kamyonlarla ticari eşya taşımacılığı yapan şirketler, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan şirket ve şahıslar bu istisnadan yararlanabilir. Bunun yanında askeri, diplomatik, ithalat-ihracat, Türk havacılık birliği istisnaları da bulunmaktadır.